Друга полезна информация

Лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи
 
 
Становище на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителя