КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ИЗВЪН УЧЕБНИЯ ПЛАН ПО "АНГЛИЙСКИ ЕЗИК"

 
Поканата за участие може да откриете ТУК
 
 

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗБОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ИЗВЪН УЧЕБНИЯ ПЛАН "МЕНВТАЛНА АРИТМЕТИКА"

 
Поканата може да откриете ТУК
 
 

ИЗБРАНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ СЛЕД ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР

 
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ  ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК
 
ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК