РЪКОВОДЕН СЪСТАВ НА 52. ОУ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА - ДИРЕКТОР НА 52. ОУ

  

Директор на училището от 02 октомври 2017 година. 

Работи от 2011 година в училището последователно като учител, заместник-директор по учебната дейност, изпълняващ длъжността "директор" по заместване и временно изпълняващ длъжността "директор" на 52.ОУ. 

Избрана с конкурс на 22.11.2018 година за директор на училището.

Образование:     

полувисше - учител по математика, физика и трудово обучение  

висше - математика и информатика и учител по математика и информатика      

II професионалноквалификационна степен по специалност "математика"

 

ГАБРИЕЛА КАРАНОВА - Заместник-директор по учебната дейност 

 

Работи в училището от 1994 година като учител по физическо възпитание и спорт, по съвместителство от 2016 до 2018 година е заместник-директор по административно-стопанската дейност. 

Заместник-директор по учебната дейност за прогимназиален етап от 01.09.2018 година.

Образование:     

висше - физическа култура, учител и треньор по ски       

III професионалноквалификационна степен по специалност "физическо възпитание"

 

ВЕСЕЛА МИКОВА - Заместник-директор по учебната дейност 

 

Работи в училището от 1992 година последователно като старши и главен учител в начален етап. 

Заместник-директор по учебната дейност за начален етап от 01. септември 2018 година 

Образование:

 висше - начална училищна педагогика, теология - учител по религия

 IV професионалноквалификационна степен по специалност "начална педагогика"

 

                   

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ НА 52 ОУ  ЗА УЧ. 2022/2023 ГОДИНА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПОДКРЕПЯЩИ ФУНКЦИИ

Педагогически съветник

Йоланта Маркова 

Логопед

Лилия Стойкова

Ресурсен учител 

Михаил Кючуков
 
Стела Стефанова /в отпуск по майчинство/

 

УЧИТЕЛИ, ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Данче Клисурска 

Елена Йорданова 

 

УЧИТЕЛИ, НАЧАЛЕН ЕТАП 

Антоанета Вучкова 
 
Антонаета Иванова 
 
Венета Янева 
 
Георги Петров 
 
Елка Милушова-Петрова /в отпуск по майчинство/
 
Лалка Динкова
 
Людмила Илиева
 
Марийа Желязкова 
 
Мая Стоименова 
 
Младен Айров 
 
Надя Царева 
 
Радослав Стойчев
 
Росица Точева 
 
 

УЧИТЕЛИ, НАЧАЛЕН ЕТАП В ГРУПА ЗА ЦОУД

Аделина Гаврилова 
 
Йоана Димитрова 
 
Лидия Димова 
 
Лилия Апостолова-Атанасова 
 
Мая Донкова-Минчева 
 
Недялка Кръстева
 
Розалина Трифонова 
 
Янита Иванова 
 
 

УЧИТЕЛИ, ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Български език и литература 

Йоана Лазова 
 
Мариела Томова 
 
Петя Петрова 
 

Английски език 

Милена Гинчева 
 
Росина Георгиева 
 
Светла Цанкова
 

Немски език 

Светла Иванова 
 

Руски език 

Йоланта Маркова 
 

Математика 

инж. Иво Иванов
 
Маргарита Димитрова
 
инж. Меглена Неделчева 
 
Цветелина Маринкова 
 

Компютърно моделиране и информационни технологии

инж. Иво Иванов
 
Митко Каменов
 

История и цивилизации 

Петя Петрова 
 
Румяна Добриянова 
 

География и икономика 

Галя Филова 
 
Румяна Добриянова 
 

Човекът и природата 

Елена Бозова 
 

Биология и здравно образование 

Елена Бозова 
 

Физика и астрономия

Елена Анева 
 

Химия и опазване на околната среда 

Елена Бозова 
 

Музика 

Весела Микова 
 
Марек Дяков 
 

Изобразително изкуство 

Евелина Катерова
 

Технологии и предприемачество 

Евелина Катерова 
 
Елена Анева 
 

Физическо възпитание и спорт 

Габриела Каранова 
 
Емилия Урлачка 
 
Лъчезар Монев 
 
Симона Ковач
 

Религия - Християнство

Весела Микова 
 

УЧИТЕЛИ, ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В ГРУПА ЗА ЦОУД

Пети клас 

 
Емилия Иванова 

 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ НА 52. ОУ

Медицинско обслужване 

 
Медицински специалист
 
м.с. Емилия Каракерезова 
 
 
 
Финансово-административен отдел

Главен счетоводител и завеждащ административна служба 

Деляна Петкова   

Технически сътрудник-домакин

Милка Мицева 

Финансов контрольор

Мерцедес Николова 

 

Отдел "Европейски проекти"

Асистент "Оперативно изпълнение"

Траяна Моллова   

 

Библиотечно-информационно обслужване 

Специалист "библиотечно-информационно обслужване"
 
Йоланта Маркова 
 
 

Звено за самоохрана

Охранител, невъоръжена охрана

Валентин Джуров 

Портиер

Янка Янкова 

 

Помощно-обслужващ персонал

Хигиенисти 

Айлин Елезова 

Анка Стоянова 

Валентина  Джурова  

Катерина Стоянова

Павлина Герасимова

 

Работник поддръжка и огняр

Георги Йорданов

 

Длъжностно лице по защита на данните: Мерцедес Николова, тел. 02/8552054