АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО  НА 52. ОУ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"

 

 

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА - ДИРЕКТОР НА 52. ОУ

Директор на училището от 02. октомври. 2017 година. Работи от 2011 година в училището последователно като учител, заместник-директор по учебната дейност, изпълняващ длъжността "директор" по заместване и временно изпълняващ длъжността "директор" на 52.ОУ. Избрана с конкурс на 22.11.2018 година за директор на училището.

Образование:     

полувисше - учител по математика, физика и трудово обучение  

висше - математика и информатика и учител по математика и информатика      

III професионално-квалификационна степен по специалност  математика

Преподава: 

Математика - разширена подготовка на 7 клас 

 

ГАБРИЕЛА КАРАНОВА - Заместник-директор по учебната дейност 

Работи в училището от 1994 година, последователно като учител, по съвместителство от 1.януари 2016 година  и като заместник-директор по административно-стопанската дейност. От 01.09.2018 година е назначена за заместник-директор по учебната дейност за прогимназиален етап.

 

Образование: 

висше - физическо възпитание, треньор по ски

III професионално-квалификационна степен по специалност  "физическо възпитание"

Преподава: 

физическо възпитание и спорт 

 

ВЕСЕЛА МИКОВА - Заместник-директор по учебната дейност 

Работи в училището от 1992 година последователно като старши учител и главен учител.Заместник-директор по учебната дейност за начален етап от 01. септември 2018 година 

Образование:

 висше - начална педагогика, богословие 

 IV професионално-квалификационна степен по специалност "начална педагогика"

Преподава: 

религия - факултативно изучаване 

музика - ООП

                   

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ НА 52 ОУ  ЗА УЧ. 2021/2022 ГОДИНА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПОДКРЕПЯЩИ ФУНКЦИИ

Педагогически съветник

Цветанка Димитрова

Образование: висше - психология с педагогическа правоспособност по философски дисциплини

IV професионално-квалификационна степен по специалност  психология

 

 

Логопед

Лилия Стойкова

Образование: висше - логопедия 

V професионално-квалификационна степен по специалност "логопедия"

 

Ресурсен учител и училищен психолог

 
Стела Стефанова

Образование - висше - социална педагогика, арт терапия, ресурсен учител

III професионално-квалификационна степен по специалност "специална педагогика"

Ресурсният учител работи с деца със специални образователни потребности, обучаващи се в 52. ОУ 

Като училищен психолог извършва психологическо консултиране и подкрепа на всички ученици в училището.

 

 

 

УЧИТЕЛИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Елена Йорданова

старши учител, предучилищна група "А"

образование: висше - предучилищна педагогика със специализация по музика

V професионално-квалификационна степен по специалност "предучилищна педагогика"

 

Снежина Маринова 

учител, предучилищна група "А"

образование: висше - предучилищна и начална училищна педагогика, социални дейности 

IV професионално-квалификационна степен по специалност "предучилищна педагогика"

 

УЧИТЕЛИ НАЧАЛЕН ЕТАП 

 

Лалка Динкова 

старши учител начален етап, кл. ръководител 1 "А" клас 

образование: висше - начална педагогика с руски и английски език, учител по български език и л-ра

IV професионално-квалификационна степен по специалност "начална педагогика"

 

Людмила Илиева 

старши учител, начален етап, кл. ръководител 1 "Б" клас 

образование:  висше - българска филология, начална и предучилищна педагогика

V професионално-квалификационна степен по специалност "начална педагогика"
 
 

Антоанета Иванова

учител, начален етап, кл. ръководител на 1 "В" клас

образование: висше - начална педагогика

IV професионално-квалификационна степен по специалност "начална педагогика"

 

 

Елка Милушова - Петрова
учител, начален етап
образование: висше - специална педагогика, социални дейности, начална училищна педагогика

IV професионално-квалификационна степен по специалност "начална педагогика"

/отпуск по майчинство/ 

 

 

Марийа Желязкова 
учител, начален етап, класен ръководител 2 "А" клас 
образование: висше - актьорско майсторство за куклен театър, начална и предучилищна педагогика

 

Младен Айров
учител начален етап, класен ръководител на 2 "Б" клас
образование:  висше - физкултура, начална училищна педагогика 

IV професионално-квалификационна степен по специалност "начална педагогика"

 
 
 

Надя Царева

старши учител начален етап, класен ръководител на 2 "В" клас 

образование: висше - начална педагогика с английски език, обща педагогика със специализация управление на образованието 

IV професионално-квалификационна степен по специалност "предучилищна педагогика"

 

 

Антоанета Вучкова 

старши  учител начален етап,  кл. ръководител 3 "А" клас 

образование: висше - начална педагогика, специализация - руски език и физкултура 

V професионално-квалификационна степен по специалност начална педагогика
 
 
 
 
Радослав Стойчев 
 
учител, начален етап, кл. ръководител 3 "Б" клас 
образование: висше - начална и предучилищна педагогика, управление на образованието
III професионално-квалификационна степен по специалност "начална педагогика"
 
 
 
 
 
 
Георги Петров
 
учител, начален етап, кл. ръководител 3 "В" клас 
образование: висше - начална и предучилищна педагогика 
IV професионално-квалификационна степен по специалност "начална педагогика"
 
 
 

Венета Янева 

старши учител начален етап, кл. ръководител 4 "А" клас 

образование: висше - начална педагогика със специализации трудово обучение и предприемачество

III професионално-квалификационна степен по специалност "начална педагогика"

 
 
 
 
Мая Стоименова
старши  учител, начален етап, кл.  ръководител 4 "Б" клас
образование: висше: начална педагогика със специализация музика, ресурсен учител
V професионално-квалификационна степен по специалност "начална педагогика"
 
 

 

Лилия Атанасова 

старши начален учител в група за целодневно обучение 1 "А" клас 

образование: висше - българска филология

IV професионално-квалификационна степен по специалност българска филология

 

 

 

Недялка Кръстева
старши начален учител в група за целодневно обучение 1 "Б" и 1 "В" клас 
образование: висше: предучилищна педагогика
II професионално-квалификационна степен по специалност "предучилищна педагогика"
 
 
Лидия Димова 
старши начален учител в група за целодневно обучение 2 "А" клас 
образование: висше - педагогика 
 
 
 
 
Марийа Желязкова 
начален учител в група за целодневно обучение  2 "Б" клас
образование: висше - актьорско майсторство за куклен театър, начална и предучилищна педагогика 

 

 

Розалина Трифонова

старши начален учител в група за целодневно обучение 2 "В"  клас 

образование: висше - история, начална училищна педагогика

IV професионално-квалификационна степен по специалност "начална педагогика"

 
 
 

Янита Иванова 

начален учител в група за целодневно обучение 3 "А" клас 

образование: висше - начална училищна педагогика

 
 
 
Мая Донкова-Минчева 
начален учител в група за целодневно обучение 3"Б" клас 
 
образование: висше - начална училищна педагогика
 
 

УЧИТЕЛИ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

Йоана Лазова 

учител по български език и литература

образование: висше - българска филология 

V професионално-квалификационна степен по специалност "българска филология"

в неплатен отпуск за учебната 2021/2022 година 

 


Росица Точева

учител по български език и литература 

образование: висше - българска филология, начална училищна педагогика
 

IV професионално-квалификационна степен по специалност "българска филология"

 
 

Мариела Томова 

учител по български език и литература, класен ръководител на 5 "Б" клас 

образование: висше - българска филология, начална педагогика 

V професионално-квалификационна степен по специалност "българска филология"

/дългосрочен отпуск/

Петя Петрова 
учител по български език и литература, класен ръководител на 5 "Б" клас 
образование: висше - учител по български език и литература и история 
V професионално-квалификационна степен по специалност "история"
 
 

 Светла Цанкова 

 старши учител по английски език, класен ръководител 7 "А" клас

образование: висше - начална педагогика, английска филология 

V професионално-квалификационна степен по специалност "английска филология"

 

Милена Гинчева

учител по английски език, класен ръководител на 6 "А" клас 

образование: висше - приложна лингвистика, втора специалност: педагогика на обучението по английски и испански език

 

 

Росина Георгиева  

учител по английски език

образование: висше - английска филология, втора специалност - български език и литература

 
 
 

Йоланта Маркова

учител по руски език 

образование: висше - педагогика на девиантното поведение, начален учител по чужд език

 

 

Светла Иванова 

учител по немски език  

образование: висше - немска филология, втора специалност - българска филология 

 

 

Цветелина Маринкова

учител по математика и информационни технологии, класен ръководител на 7"Б" клас 

образование: висше - математика и информатика 

IV професионално-квалификационна степен по специалност "математика"
 
 
 
 
 
снимка
 
инж. Иво Иванов 
учител по математика, класен ръководител на 5 "В" клас 
образование: висше  - инженер, математика и информатика 
 
 
 
 
 
 
инж. Меглена Неделчева 
учител по математика, класен ръководител на 6 "В" клас 
образование: инженер, педагогика, учител по математика  
IV професионално-квалификационна степен по специалност "математика"
 
 
 
 

Митко Каменов

учител по компютърно моделиране и информационни технологии

класен ръководител на 5 "А" клас 

образование: висше - екология и опазване на околната среда, учител по информационни технологии

V професионално-квалификационна степен по специалност "информационни технологии"

 
 
 
 

Елена Бозова-Стайкова 

учител по природни науки, класен ръководител на 7 "В" клас

образование:  висше - химия и биология, допълнителна квалификация - уител по информационни технологии 

IV професионално-квалификационна степен по специалност биология

 

 

Елена Анева 

старши учител по физика и астрономия и технологии и предприемачество 

образование: висше - физика и математика

 

 

Румяна Добриянова

учител по география и икономика и история и цивилизации, класен ръководител на  6 "Б" клас 

образование: висше - география и история

IV професионално-квалификационна степен по специалност "история"

 
 
снимка 
Галя Филова 
учител по география и икономика
образование: висше - география
 
 
 
 
 
Евелина Катерова 
учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество
 
образование: висше - изобразително изкуство,специалност "силикатни изделия"
 
 
 
 
 

Лъчезар Монев 

учител по физическо възпитание и спорт 

образование: висше - физическо възпитание, треньор по волейбол
 
IV професионално-квалификационна степен по специалност "физическо възпитание"
 
 
 
 
 
 
Емилия Урлачка 
старши учител по физическо възпитание и спорт 
образование: висше - физическо възпитание и треньор по хандбал

 

 

Марек Дяков 

учител по музика 

образование: висше - музикална педагогика

V професионално-квалификационна степен по специалност "музика"

повече информация за г-н Дяков може да откриете ТУК

 

 

снимка

Емилия Иванова  

учител в група за целодневно обучение 5 клас 

образование: висше - история и философия, начална педагогика

V професионално-квалификационна степен по специалност "философия"

 

 

 

 

 

 

 

 

Радослав Стойчев 
 
учител, начален етап, кл. ръководител 4 "Б" клас 
образование: висше - начална и предучилищна педагогика
IV професионално-квалификационна степен по специалност начална педагогика
 
 
 
 
 
Георги Петров
 
учител, начален етап, кл. ръководител 4 "В" клас 
образование: висше - начална и предучилищна педагогика 
V професионално-квалификационна степен по специалност начална педагогика
 
 

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕТО 

Медицинско обслужване 

 
м.с. Емилия Каракерезова - Медицински специалист
 
 
 
Финансово-административен отдел

Деляна Петкова  -  Главен счетоводител, ЗАТС 

Милка Мицева - Технически сътрудник-домакин

Мерцедес Николова - Финансов контрольор

 

Отдел "Европейски проекти"

Траяна Моллова   -  Асистент "Оперативно изпълнение"

 

Библиотечно-информационно обслужване 

Йоланта Маркова - Специалист "библиотечно-информационно обслужване"
 
 

Звено за самоохрана

Валентин Джуров Охранител, невъоръжена охрана

Янка Янкова - Портиер

 

Помощно-обслужващ персонал

Валентина  Джурова - Хигиенист 

Катерина Стоянова - Хигиенист  

Айлин Елезова - Хигиенист 

Валентин Джуров - Работник поддръжка и огняр

 

Длъжностно лице по защита на данните: Мерцедес Николова, тел. 02/8552054