РЪКОВОДЕН СЪСТАВ НА 52. ОУ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА - ДИРЕКТОР НА 52. ОУ

  

Директор на училището от 02 октомври 2017 година. 

Работи от 2011 година в училището последователно като учител, заместник-директор по учебната дейност, изпълняващ длъжността "директор" по заместване и временно изпълняващ длъжността "директор" на 52.ОУ. 

Избрана с конкурс на 22.11.2018 година за директор на училището.

Образование:     

полувисше - учител по математика, физика и трудово обучение  

висше - математика и информатика и учител по математика и информатика      

II професионалноквалификационна степен по специалност "математика"

 

ГАБРИЕЛА КАРАНОВА - Заместник-директор по учебната дейност 

 

Работи в училището от 1994 година като учител по физическо възпитание и спорт, по съвместителство от 2016 до 2018 година е заместник-директор по административно-стопанската дейност. 

Заместник-директор по учебната дейност за прогимназиален етап от 01.09.2018 година.

Образование:     

висше - физическа култура, учител и треньор по ски       

III професионалноквалификационна степен по специалност "физическо възпитание"

 

ВЕСЕЛА МИКОВА - Заместник-директор по учебната дейност 

 

Работи в училището от 1992 година последователно като старши и главен учител в начален етап. 

Заместник-директор по учебната дейност за начален етап от 01. септември 2018 година 

Образование:

 висше - начална училищна педагогика, теология - учител по религия

 IV професионалноквалификационна степен по специалност "начална педагогика" 

 

 

МИТКО КАМЕНОВ - РЪКОВОДИТЕЛ, НАПРАВЛЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

  СНИМКА 

Работи от 2017 година в училището последователно като библиотекар, учител в група за целодневно обучение, учител по ИТ и КМИТ. През 2023 година е назначен за РН ИКТ в училището

Образование:     

висше - екология,  учител по информатика и ИТ     

 

                   

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ НА 52 ОУ  ЗА УЧ. 2023/2024 ГОДИНА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ПОДКРЕПЯЩИ ФУНКЦИИ

Педагогически съветник

Йоланта Маркова 

Логопед

Лилия Стойкова

Цеца Георгиева

Ресурсен учител 

Михаил Кючуков
 
Стела Стефанова /в отпуск по майчинство/

 

 

УЧИТЕЛИ, НАЧАЛЕН ЕТАП 

 
Антоанета Иванова 
 
Венета Янева 
 
Георги Петров 
 
Елка Милушова-Петрова /в отпуск по майчинство/
 
Лалка Динкова
 
Людмила Илиева
 
Марийа Желязкова 
 
Мая Стоименова 
 
Младен Айров 
 
Надя Царева 
 
Радослав Стойчев
 
Росица Точева 
 
Янита Иванова 
 
 

УЧИТЕЛИ, НАЧАЛЕН ЕТАП В ГРУПА ЗА ЦОУД

Антоанета Вучкова 
 
Валери Достинов
 
Елена Йорданова 
 
Данче Клисурска 
 
Джулия Александрова
 
Йоана Димитрова 
 
Михаил Кючуков
 
Недялка Кръстева
 
Розалина Георгиева  
 
 
 

УЧИТЕЛИ, ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

Български език и литература 

 
Мариела Томова 
 
Петя Петрова 
 

Английски език 

Милена Гинчева 
 
Росина Георгиева 
 
Светла Цанкова
 

Немски език 

Светла Иванова 
 

Руски език 

Йоланта Маркова 
 

Испански език 

Милена Гинчева 
 

Математика 

инж. Иво Иванов
 
Маргарита Димитрова
 
инж. Меглена Неделчева 
 
Цветелина Маринкова 
 

Компютърно моделиране и информационни технологии

инж. Иво Иванов
 
Митко Каменов
 

История и цивилизации 

Петя Петрова 
 
Румяна Добриянова 
 

География и икономика 

Галя Филова 
 
Румяна Добриянова 
 

Човекът и природата 

Елена Бозова 
 

Биология и здравно образование 

Елена Бозова 
 

Физика и астрономия

Елена Анева 
 

Химия и опазване на околната среда 

Елена Бозова 
 

Музика 

Весела Микова 
 
д-р Божидар Абрашев 
 

Изобразително изкуство 

Евелина Катерова
 

Технологии и предприемачество 

Евелина Катерова 
 
Елена Анева 
 

Физическо възпитание и спорт 

Габриела Каранова 
 
Йордан Кунгалов
 
Лъчезар Монев 
 
 

Религия - Християнство

Весела Микова 
 

УЧИТЕЛИ, ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В ГРУПА ЗА ЦОУД

Пети клас 

 
Емилия Иванова 

 

Лилия Апостолова-Атанасова 
 
 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ НА 52. ОУ

Медицинско обслужване 

 
Медицински специалист
 
м.с. Емилия Каракерезова 
 
 
 
Финансово-административен отдел

Главен счетоводител и завеждащ административна служба 

Деляна Петкова   

Заведащ техническа служба

Милчо Петков

Финансов контрольор

Мерцедес Николова 

 

Отдел "Европейски проекти"

Асистент "Оперативно изпълнение"

Траяна Моллова   

 

Библиотечно-информационно обслужване 

Специалист "библиотечно-информационно обслужване"
 
Йоланта Маркова 
 
 

Звено за самоохрана

Охранител, невъоръжена охрана

 Янка Янкова 

Портиер

Злати Гроздев

Помощно-обслужващ персонал

Хигиенисти 

Анка Стоянова 

Катерина Стоянова

Павлина Герасимова

 

Работник поддръжка и огняр

Георги Йорданов

 

Длъжностно лице по защита на данните: Мерцедес Николова, тел. 02/8552054