ЗА ПОЛЗАТА ОТ ИЗУЧАВАНЕ НА НАРОДНИ ХОРА В УЧИЛИЩЕ 

РЕПОРТАЖА  МОЖЕ ДА ГЛЕДАТЕ   Т У К 

РЕПОРТАЖ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ТВ7 ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА НАШИТЕ УЧИЛИЩНИ ТОАЛЕТНИ

Репортажа може да гледате ТУК

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТИ КЛАС ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ПЪРВОТО НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ 

 

На 22.октомври 2015 година за първи път се проведе в България национално външно оценяване по Четивна грамотност. 
В изпита взеха участие около 5600 деца от пети клас, от общо 288 училища. 
В град София ние бяхме едно от 10-те избрани училища за участие в експерименталното външно оценяване, което представляваше тест от общо 24 въпроса със структуриран и отворен отговор. 
Целта на оценяването е да се проверят уменията на учениците за извличане на информация от текст, анализ и синтез на информацията.
 
Оценяването в нашето училище бе отразено от националните телевизии - Нова ТВ и ТВ7.
 
Репортажът на Нова телевизия може да гледате ТУК.

170 ГОДИНИ - УЧИЛИЩЕ В БОЯНА