Уважаеми родители,

От учебната 2023 / 2024 година. ще имате възможност да поръчвате униформени облекла от фирма „БОНИТА СТИЛ“
ЕООД. 

 

В линка ще намерите информация за начина на поръчване на облеклата: 

 https://www.bonitastyle.com/19519408.html