ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС, УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА 

Столична община публикува графика за прием на първокласници в София за учебната 2023 / 2024година.

И тази година класирането и подаването на документи ще се извърши електронно, чрез системата ИСОДЗ.

За следващата учебна година 52. ОУ има възможност да приеме три паралелки, както следва: 

  • 2 паралелки, целодневен режим на обучение и 1 паралелка , полудневен режим на обучение- общо 66 ученици.
  • 2 паралелки с разширена подготовка по английски език и български език.
  • 1 паралелка с разширена подготовка по немски език или английски език и български език.

При недостатъчен брой подадени заявления за сформиране на група по немски език и трите паралелки ще изучават английски език и български език, като разширена подготовка.

 

ЗАПОВЕД ЗА ПЛАН-ПРИЕМ, УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА