ПЛАН-ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС, УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА 

Столична община публикува графика за прием на първокласници в София за учебната 2022 / 2023 година.

Свободните места ще бъдат обявени на 26 април 2022 г. Профилите и кандидатурите на децата могат да бъдат актуализирани от родителите от тази дата до 18,00 часа на 5 юни, когато системата ще бъде заключена.

Първото класиране ще излезе на 6 юни, след 12,00 часа. Веднага след това започва записването на децата, което ще продължи до 17 юни, 17,00 часа.

Второто класиране излиза на 20 юни, а третото - на 27 юни. Сроковете за записване за тези класирания са съответно 24 юни и 1 юли. Ще има и 4-то класиране - на 4 юли със срок за записване до 6 юли.

И тази година класирането и подаването на документи ще се извърши електронно, чрез системата ИСОДЗ.