ПРОЕКТ “Developing literacy and language skills of students” НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ПЛЮС 

Информация за проекта може да намерите в прикачения файл - ТУК
 
 
Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази статия отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация. 

ПРОЕКТ MEET НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ПЛЮС 

 

ПРОЕКТ

MEET! Motivation Enhanced through Educational Technology

на програма ERASMUS +

 

Проектът MEET! Motivation Enhanced through Educational Technology се основава на приложението на различни обучителни методи с цел повишаване на мотивацията на учащите се. Страните участници в проекта са: България, Италия, Латвия и Гърция. Главен координатор е Италия.

Всяка от държавите демострира приложението на различни методологии.

През м. ноември 2018 г. се проведе първата среща в Италия. Италианските учители демонстрирахa обучителни дейности по методологията Flipped Classroom, проведоха и обучение за създаване на кратки учебни видеа с Edpuzzle.

През м. май 2019 г. се състоя срещата в Гърция. Домакините показаха постигнати успехи при работа със Spaced Learning методологията в уроци по английски език, гръцки език, история и роботика, както и в час по математика с ученици със СОП.

През м. ноември 2019 г. предстои посещение в Латвия, при което очакваме да бъдат представени дейности базирани на Debate методология.

През м. март 2020 г. домакини ще бъдем ние и ще представим приложение на Drama методология за мотивиране на учениците.

 

 

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази статия отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация. 

 

ПРОЕКТ МЕЕТ

ПРОЕКТ KORENINE EVROPE НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ПЛЮС - ЛОКАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ОБУЧИТЕЛНА СРЕЩА В РУМЪНИЯ 

От  началото на учебната  година  проведохме следните  мероприятия

1.Направихме за  нашите малки приятели от подготвителна група  светлоотразителни жилетки  с  логото на проекта и на училището.

2.Проведохме  4- та среща   по проекта  в  гр. Ботошани от  14.10 до 18.10.2019 година, където бяхме посрещнати много радушно от децата и нашите румънски партньори

 

 

 

 

Бяхме на гости  в инспектората и  на среща  при кмета на гр.Ботошани, разгледахме и забележителностите на  града и региона.

 

 

 

 

Имахме интересни  занимания с  децата

След  завръщането  ни от Румъния при нас  дойде Зейнеб – куклата -талисман на  Турция

Показахме на Зейнеб  как се забавляваме, учим  и  заедно посетихме и Зоологическата  градина.

 Направихме интересни  кътове, които дават  възможност на децата да научат   интересни неща за  фолклора, традициите и забележителностите на страните -участнички в  проекта. 

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази статия отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация. 

 

ПРОЕКТ HERITAGE OF US НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ПЛЮС - ВТОРА СРЕЩА С УЧЕНИЦИ В ЛАТВИЯ

В периода между 29.09.2019 г. – 05.10.2019 г. се проведе трета международна среща по проект „Културно наследство“. Срещата се проведе в гр. Гулбене, Република Латвия. От страна на 52 ОУ „Цанко Церковски“ участие взеха шест ученика от 7 клас: Илина Крумова, Александър Стоянов, Виктория Якимова, Елеонора Георгиева, Мая Мотева и Йордан Борисов и учителите Румяна Добриянова – координатор по проекта и Лалка Динкова – учител начален етап.

В периода на международната среща в Латвия в град Гулбене, всички участници бяха запознати с историческото и културното наследство на страната. Всеки ден от програмата беше запълнен със дейности свързани с културните традиции на района.

През работната седмица прекарана в гр. Гулбене, Латвия участниците посетиха няколко учебни часа в местното училище, в които се запознаха с особеностите на фолклора и някои елементи на културното наследство на Република Латвия.

Проведе се и импровизиран фестивал, на които участниците от различните страни показаха традиционни за страните си песни и танци, което запозна учениците с прилики и разлики между културното наследство на страните участници.

Училището домакин организира събитие, на което бяха изложени предварително подготвени от България, Турция, Полша, Португалия и Латвия традиционни ястия. 

По време на импровизираното изложение на традиционна кухня българските ученици представиха поучителен разказах от българската история.

 

По време на тази мобилност домакините организираха и екскурзия до столицата на Република Латвия, гр. Рига. По времето на тази екскурзия ученици и учители посетиха стария град на Рига, сградата на националната библиотека на Република Латвия

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази статия отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация. 

ПРОЕКТ OWER WATER НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ПЛЮС 

 

Проектът цели да развие всички знания, умения, ценности и нагласи, необходими на учениците, за да успеят в тяхното образование, в живота си като индивиди, да постигнат личностното си развитие и да изградят своята интелектуална автономия. Езиковото обучение е в основата на работата—използването на английския като лингва франка, въвеждането на различните езици на страните партньори включва  и игри, пъзели, викторини . Наши партньори по проекта са Италия, Франция, Гърция и Литва. В различните страни темите за водата са различни.  Италия -  водата и транспортните средства през вековете, Литва – водата като източник на енергия, България - термалната вода и нейните ползи , Гърция - водата в земеделието и климатичните феномени, Франция – водата през свободното време. До този момент са осъществени две пътувания с ученици по проекта – до Палермо (Сицилия, Италия) и Алитус (Литва). През месец ноември бяхме домакини на срещата в София. Координатор е г-жа Светла Цанкова.

 

Италия

 

Литва

 

България

 

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази статия отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация. 

 

52. ОУ С ПЕТ СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+"

Нашето училище е едно от малкото в страната с пет спечелени европейски проекта в областта на културата, технологиите, науката, екологията по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Предстои подписване на договори за общо 142 хиляди евро и работа по проектите в периода 2018-2020 година. По време на изпълнението на проектите, ученици и учители на 52. ОУ ще имат възможността да посетят доста европейски държави, да посрещнат гости, като основната цел ще бъде обмен на добри практики в областта на училищното образование. Координаторите по проектите и екипите за изпълнение предстои да бъдат сформирани в началото на учебната година.
 
 

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "3,2,1 ACTION"  ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + 2016-2018 ГОДИНА

 

 
 

 3,2,1 ACTION ERASMUS+

 
 

 ЕLLEY ERASMUS+

SAVE ENERGY-SAVE THE WORLD ERASMUS+

 

Схема "Училищен плод" към Държавен фонд "Земеделие"

 

От началото на месец ноември 52 ОУ "Цанко Церковски" е одобрено за участие в схемата "Училищен плод" към ДЗФ, европейска схема за предлагане на плодове в училищата, финансирана от бюджет на РБ/ДФ "Земеделие" с финансовата подкрепа на ЕС. 

Схемата е насочена към учениците от подготвителен клас до 4 клас включително. На целевата група се предлагат осем пъти месечно различни плодове, доставяни от фирма "Фрут маркет", която е одобрена за доставка в нашето училище. 

Предлаганите плодове са нъпълно базплатни за учениците!