Еразъм проекти 2020-2022

 
 

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация. 

 

ПОСЛЕДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ "iNCLUSION, BUILDING A SCHOOL OF RUTURE AND WITH THE FUTURE"

В петък,16.06.2023  се завърна групата,пътуваща по проект на Еразъм + "Inclusion, Building a School of Future and with the Future" с тема "Включване през игри".Нашите ученици се представиха достойно ,с отличен английски език, представиха страната ни с обширна презентация, а след това проведоха игра с учениците от Португалия, Франция, Турция, Чехия и Испания .В нея те показаха какво са запомнили за нашата страна.

Показахме още две игри,които могат да се провеждат в класна стая.
 
Всички се завърнаха,изпълнени с нови знания и положително настроение.

Среща по проект „Inclusion, Building a school of Future and with Future”

От 30.01.2023 г. до 03.02.2023 г. в 52. ОУ „Цанко Церковски“, София, Бояна, се проведе четвърта международна среща по проект „Inclusion, Building a school of Future and with Future” с партньори от Чехия, Турция, Испания, Франция и Португалия.

Присъстваха 21 ученици и 10 учители. Те участваха в уроци по информационни и комуникационни технологии, посетиха НИМ, Боянска църква, Музей на илюзиите, град Банско, правиха тиквеник с баба Дешка от Горно Драглище и баници в заведение за бързо хранене „БаницаТа“ в Бояна. Проведени бяха и учителска среща за организиране на петата и шестата среща по проекта в Португалия и Франция. Учителите се включиха в урок за български народни танци, а учениците в урок по таекуондо, спорт, добре развит в нашето училище.

Всички участници получиха сертификати са успешното участие, поднесени им бяха традиционни български подаръци и успешно се прибраха в своите държави.

 

     

 

ПРОЕКТ "I’m environment"

Номер на проекта: 2020-1-IT02-KA229-079436_3

Основна идея на проекта е децата да осъзнаят връзката, която съществува между нашето индивидуално поведение и заобикалящата ни среда. Ето защо беше избрано това заглавие: „АЗ СЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА“  – за да се покаже, че АЗ съм това, което ям, това, което наблюдавам около себе си, това, което произвеждам, използвам и рециклирам, аз съм там, където се движа, откъдето идвам и накъдето отивам.

В проекта участват учители и ученици от пет европейски държави: Италия, България, Австрия, Чехия и Германия. Той ще продължи 23 месеца - започвайки от 1 септември 2020 г. и завършвайки през юли 2022 г.

Проектът се фокусира върху важността на по-добрата среда за живот, която зависи от всеки от нас. В продължение на 2 години учениците ще извършат поредица от дейности, с които ще осъзнаят колко са зависими и доколко са свързани с околната среда. Училищата ще работят паралелно по 4 макро теми, силно свързани с околната среда и ежедневието на учениците: хранене, природа, рециклиране и движение.

Учениците (на възраст от 11 до 15 години) ще имат възможността да бъдат част от европейски проект, като същевременно разширят знанията и компетенциите си в различни области като: околна среда, информационни технологии, ще повишат своята езикова култура, ще подобрят уменията си за общуване и др.

 

Блог на проекта: https://iosonoambiente.blogspot.com/

Група в eTwinning: https://twinspace.etwinning.net/113422

Отчет на дейностите за 1. проекта година (учебна 2020/2021 година) отчет 1 година_I_m_environment_2020-2021.pdf (951411)

 

ПРОЕКТ " МИТОВЕТЕ В НАШИТЕ УЧИЛИЩА  - МИТЕВРОЛОГИЯ"

Номер на проекта: 2020-1-EL01-KA229-079007_2

В проекта участват 1000 ученици на възраст от 6 до 12 год. и 150 учители от различни държави.

Основната идея на проекта е изучаване на местни и европейски митове и използване на иновативни начини за презентирането им. Участието в този проект дава възможност за представяне на митологията на разнообразни културни общности и въвеждане на общи принципи за европейско културно наследство.

Целите, които трябва да се достигнат с реализиране на проекта е сътрудничество между всички участващи членове,  насърчаване на нови технологии в образованието и създаване на нови методики на обучение, базирани на геомитологията и по-специално на европейската митология.

Участието на 52 ОУ „ Цанко Церковски“ в проекта ще популяризира митовете от София и региона и ще запознае участниците с българската митология.

Наши партньори са: Гърция (главен координатор), Кипър, Италия, Полша и Румъния.

 

Сайт на проекта: mytheurology.weebly.com

Страница на проекта в eTwinning: twinspace.etwinning.net/207204/home

Страница във Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/3470099253002641

Отчет на дейснотите за 1. проектна година (учебна 2020/2021 година): Междинен отчет първа година.pdf (243087)

 

 

ПРОЕКТ "ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ ЧРЕЗ ФОТОГРАФИЯ"

Номер на проекта: 2020-1-PL01-KA229-081887_2

Целта на този проект е да насърчи творчеството, като използва фотографията като образователен инструмент. Участниците ще научат как да използват фотоапарат и как да наблюдават по-внимателно околната среда и природата около себе си. Също така ще се запознаят с места в други страни и с културата на хората, живеещи по тези места. Целите на проекта са участниците да придобият знания относно фотографията и развият умения за наблюдение, фотографиране и скициране, да разширят въображението и креативността си.

Една от целите на проекта е да изгради културен мост между различните продукции, направени от ученици. Участниците ще покажат как различните в културно отношение страни си прилича. Ще обогатят знанията си за историята и архитектурата на други градове.

               Изграждането на географски мост позволява на участниците да установят действителен и автентичен контакт, да се запознаят с друга култура. Въз основа на обмен между членовете на проекта, това ще позволи всеки партньор да приеме гост от страна партньор.

               Проектът има за цел да развие медийната грамотност, критичното мислене и способностите на ученици да анализират, оценяват, създават и споделят медийни съобщения в голямо разнообразие от формати. Развива познанията за информационно комуникационните технологии – графични програми, използвани за анимация, филм, графичен дизайн и фотография.

               Участниците се запознават с културното наследство на своята страна, както и други култури, популяризират междукултурно разбирателство и взаимодействие.

               Наши партньори по този проект са: Полша (главен координатор), Турция, Италия и Португалия.

 

Страница на проекта в eTwinning: twinspace.etwinning.net/129266/home

Страница във Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/1060257761104577 

Отчет на дейснотите по проекта за 1. година (учебна 2020/2021 година) : Междинен отчет Photo.pdf (435670)

 

ПРОЕКТ "Inclusion, Building A School Of Future, And With Future"

Номер на проекта: 2020-1-ES01-KA229-082671_4

За проекта

Ранното напускане на училище е най -често срещаният проблем, с който Европа се бори. Инвалидите са най -голямата група в риск. Приблизително 93 милиона деца по света живеят с увреждания. Както всички деца, децата с увреждания имат амбиции и мечти за бъдещето си. Както всички деца, те се нуждаят от качествено образование, за да развият уменията си и да реализират пълния си потенциал. Децата с увреждания обаче често се пренебрегват при разработването на политики, ограничавайки достъпа им до образование и способността им да участват в
социалния, икономическия и политическия живот. На 30 май През 2017 г. Европейската комисия представи новата си стратегия в подкрепа на модернизацията на училището и висшето образование. В съобщението „Развитие на училището и отлично преподаване за страхотен старт в живота “Комисията определя три области, в които действията са спешни.

ЦЕЛИ

Основните цели на проекта са както следва:
- Обмяна на добри практики в образованието, които водят до намаляване на напускането
на училище от ученици в ранните им години на образованието
- Подобряване на участието в класната стая и в работния процес чрез увеличаване на
мотивацията и задържане на вниманието на учениците чрез интересни техники
- Включването на деца в неравностойно положение в работния процес и интегрирането
им с други деца

Учениците няма да имат повече трудности да поддържат вниманието си живо по време на уроци с нови техники -Учениците ще се чувстват
ценни, като участват в дейностите.
- за повишаване на учебната мотивация на учениците
- за развиване на умения за работа в екип на нашите студенти и персонал
- за изграждане на характер, ценности на справедливост и уважение и повишаване на самочувствието на нашите ученици
- за подобряване на преподаването и ученето чрез демонстриране на проактивни методи на преподаване
- за развиване на езикови и комуникационни умения - за справяне с продължаващото съответно професионално развитие в областта на ИКТ/
умения за програмиране, използвайки транснационален опит и средства
- Този проект ще насърчи учителите да развиват своите професии

РАБОТЕН ПРОЦЕС

Планираните от партньорите дейности ще се извършват на национално и международно ниво. Всяко от училищата партньори ще бъде лидер в една от гореспоменатите теми.
Сътрудничеството на училищата ще се основава на график на дейности, съгласувани съвместно, като се вземат предвид епидемиологичната ситуация и училищният календар на всеки партньор. Планираните дейности ще се извършват от студенти, ангажирани както на национално ниво, така и, когато е възможно, в международни групи

В проекта участват 6 училища от различни Европейски държави, които ще представят различни методи и техники за постигането на целите на проекта. Участващите училища и техните теми са:
- България – 52-ро СОУ „Цанко Церковски“ – Включване чрез информационни и
комуникационни технологии
- Чехия – Gymnazium, Ceske Budejovice, Jirovcova 8 - Включване чрез драма
- Турция - GALIP CETIN ORTA OKULU - Включване чрез музика
- Испания – IES CERRO DE LOS INFANTES - Включване чрез танци
- Франция – College Saint Jean-Baptiste - Включване чрез игри
- Португалия - Agrupamento de Escolas de Vilela - Включване чрез изкуство

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Всички резултати от дейностите по проекта ще бъдат публикувани в TwinSpace на проекта; TwinSpace е важен елемент в разпространението на нашите резултати. Международните резултати включват:
- брошура, представяща резултатите от търсенето на местни герои
- посещения и развитие на различните мобилности.
- срещи със специалисти
- уебсайт на проекта
- онлайн международни срещи
- международен дебат.

По време на проекта ще бъдат проведени 6 срещи, по една във всяко участващо училище като от всяко училище ще участват по четирима ученици на възраст между 11 и 15 години и двама придружаващи ги учители на посещение. Проектът допълнително предвижда други дейности като създаването на брошури, плакати, лого, уебсайт на проекта, Фейсбук страница и фотоалбум.

 

Страница в eTwinning: https://live.etwinning.net/projects/project/303962
Официален WEB на проекта: https://www.inclusion-erasmusplus.eu/
Отчет на дейностите за първата проекта година (учебна 2020/2021 година): Междинен отчет Inclusion.pdf (765092)

 

Деца от 2,3 и 7 клас взеха участие по проект Inclusion,Building A  School if Future And With Future
14-18.03.2022 г. Първата мобилност по проекта се проведе в град Пино Пуенте, Испания, където децата се включваха чрез танци. България и нашето 52.ОУ беше представена с презентации за страната и танци от фолклорните ни области.
 

 

 

ПРОЕКТ "Reading books through the Lens of STEAM / Четене на книги през обектива на STEAM"

Номер на проекта :2020-1- LT 01- KA 229-078054_6
Страни -участници в  проекта 
 
Литва  – главен  координатор  Silutes r. Katyciu pagrindine mokykla
 
Гърция     2nd Junior High School of Rethymno
 
Италия    -Istituto Comprensivo 6 Imola
 
Румъния      Scoala Gimnaziala Nr 13
 
България  -  52 ОУ“Цанко Церковски“ -гр.София
 
Словения     Osnovna sola Cvetka Golarja
 
Проектът е ориентиран  към  повишаване активността и желанието на учениците към четенето на  книги. Четенето на  книги  дава възможност на учениците да подобрят  начина си на изказ,  комуникация с връстници, развиване на езиковите умения и повишаване на  грамотността. Това неизбежно води и до повишаване на  уменията и по другите  предмети, изучавани  в  училище.
 
Четенето на книги води и до  по-доброто разбиране  на емоциите на другите хора, изгражда нашите  знания, дава възможност  за реализация  на идеи. Проблемите с  четенето  се свързват не  само с  учениците, които имат  затруднения при четенето, но и във връзка с все по-мащабната цифровизация на  медии и комуникация, което води до отлив  от  желанието на тийнеджерите  към четенето на книги.
 
 
Проектът има за цел да подобри владеенето на четене, навиците и културата на учениците, като използва различни дейности за четене, подход по STEAM и методи за учене чрез опит и  обмяна на  полезни практики с колеги и  партньори по проекта. Съставен  е списък  от 12 книги, които  трябва да бъдат  прочетени и обсъдени в  партньорските училища. Прилагат се 6 инструментариума, на база на съдържанието, символите и темите на всяка от избраните  книги, съдържащи четене, учене чрез  емпирично обучение и STEAM дейности.
 
 
 
 
Проектни дейности в клуб "Млад читател": 
 
Страница на проекта в eTwinning: https://twinspace.etwinning.net/164114/home
 
Отчет на проектните дейности извършени през 1. проектна година (учебна 2020/2021 година): STEAM doklad.pdf (752447)
 
 
 
 

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ - БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ЧЕТИРИ НОВИ ЕРАЗЪМ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022

През 2020 година нашето училище добавя още пет нови Еразъм проекта, чрез които ще се повиши мотивацията за учене от нашите ученици и учители:
  1. CREATIVE THINKING THROUGH PHOTOGRAPHY, с главен координатор Полша и партньори от Италия, Португалия и Турция; Координатор за 52. ОУ г-жа Светла Цанкова;

  2. I'm environment, с главен координатор Италия и партньори от Австрия, Чехия и Германия; Координатор за 52.ОУ г-жа Елена Бозова;

  3. Inclusion, Building A School Of Future, And With Future, с главен координатор Испания и партньори от Чехия, Франция, Португалия и Турция; Координатор за 52.ОУ г-жа Надя Царева;

  4. Reading books through the Lens of STEAM, с главен координатор Литва и партньори от Гърция, Италия, Словения и Румъния; Координатор за 52.ОУ г-жа Светла Иванова;

  5. MythEuroLogy, с главен координатор Гърция и партньори от Кипър, Италия, Полша и Румъния; Координатор за 52.ОУ г-жа Светла Цанкова.

Повече информация за проектите:  prezentation Svetla 5 проекта.pptx (125759)
 
 Предстои да стартират физически мобилности след нормализиране на ситуацията, а дотогава проектите ще се реализират чрез  дейности на местно ниво и чрез виртуални мобилности. 
Ще се радваме спечелените проекти да бъдат полезни за всички нас!