Проект "Доброта в 52. ОУ"

26.03.2018 21:22

 

На 14.03.2018 г. в 52. ОУ стартира проект „Доброта“. Проектът е инициатива на педагогическия съветник и Ученическия съвет и е свързан с превенция на агресията, тормоза и насилието. Целта е да се развият уменията на учениците за емпатия, подкрепа и позитивно общуване.

Ученици от всички паралелки от 4. до 7. клас провеждат учебни часове в паралелките от ПГ до 3. клас. Самите ученици разработват часовете си с помощта на педагогическия съветник.

На 14.03.2018 г. Християн Геров (представител на класа в Ученическия съвет), Нико Виденов и Боян Миков от 4 в клас проведоха час в 3 в клас. Помощници на четвъртокласниците бяха педагогическият съветник Цветанка Димитрова и класният ръководител на 3 в клас Георги Петров. Нико прочете на третокласниците басни и приказки. Бяха обсъдени поуките от тях. Християн проведе с децата игра, обогатяваща знанията им по различни учебни предмети. Боян научи всички присъстващи да танцуват ръченица. Часът завърши с право хоро и много усмивки.

В същия ден Йоана Йоцова (представител на класа в Ученическия съвет), Габриела Димитрова, Десислава Георгиева и Нина Петрова от 4 а клас проведоха час в Подготвителна група. С помощта на педагогическия съветник и класния ръководител на ПГ Елена Йорданова момичетата припомниха на най-малките ученици на достъпен за тях език какво е агресия и какви са нейните видове, как да се предпазваме и как да реагираме, когато сме жертва или свидетел на агресия. Четвъртокласничките проведоха викторина с малките си съученици и раздадоха вкусни награди.  

На 15.03.2018 г. Габриела Стоянова (представител на класа в Ученическия съвет), Валентина Якова, Валерия Чорбаджийска, Борис Тодоров, Никола Топалов и Христо Лазаров от 6 а клас проведоха час във 2 б клас с помощта на педагогическия съветник и класния ръководител Емилия Чернева. Шестокласниците прочетоха приказка и обсъдиха поуките от нея с второкласниците. След това класът беше разделен на два отбора и се проведоха развиващи игри по забавен за малките ученици начин. 

На 21.03.2018 г. Кийра Йорданова (представител на класа в Ученическия съвет), Вероника Торосян, Мартин Спасов и Кристиан Йорданов от 6 б клас проведоха час във 2 г клас. Шестокласниците поставиха на второкласниците, педагогическия съветник, класния ръководител Младен Айров и ресурсния учител Стела Стефанова задача да нарисуват представата си за агресия. Рисунките бяха обсъдени. Учениците от 6. клас зададоха въпроси на малките си съученици за начините за реакция в конкретни ситуации. Часът завърши с игра за позитивиране.

В същия ден Мария Киркова (представител на класа в Ученическия съвет), Никол Николаева, Елеонора Младенова и Никол Николова от 7 б клас  проведоха час във 2 в клас. Второкласниците, педагогическият съветник и класният ръководител на 2 в клас Надя Царева слушаха приказка и басни, прочетени от момичетата, и ги обсъдиха. След това класът беше разделен на три отбора, които сами си измислиха имена и участваха в интересна игра за екипна работа, проведена от момичетата от 7 б клас.

 На 26.03.2018 г. учениците от 5 а клас Максим Палчев (представител на класа в Ученическия съвет), Ема Цанкова, Марина Чуканова, Милена Илиева и Стефан Ангелов проведоха час във 2 а клас. Петокласниците прочетоха на малките си съученици приказки и всички заедно обсъдиха поуките. Учениците от 5 а клас проведоха забавни игри с второкласниците. В игрите активно се включиха и класният ръководител на 2 а клас Весела Микова и педагогическият съветник Цветанка Димитрова. След края на часа малките ученици изпратиха петокласниците с аплодисменти.

Часовете са полезни, интересни и забавни за всички, които участват в тях. И малките, и по-големите ученици са нетърпеливи да се срещнат отново.

Предстои провеждането на такива часове в 1 а, 1 б, 1 в, 3 а и 3 б класове.