Родителска среща за ПГ и 1 клас

05.07.2015 11:56

Припомняме, че първата родителска среща по класове за първи клас и подготвителните групи ще се проведе на 9 септември от 18.00 часа.