Пяхме с Васил Найденов

02.11.2023 12:50

ПЯХМЕ С ВАСИЛ НАЙДЕНОВ! 

Една прекрасна вълнуваща среща с големия артист в 52. ОУ „Цанко Церковски“, организирана от г-жа Антоанета Иванова, класен ръководител на 3 в клас!

Думите са излишни, когато детските сърца са изпълнени с любов, въодушевление и възторг!