ПЪРВО УЧИЛИЩНО ЕЗИКОВО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

15.04.2016 20:31
На 21. април 2016 година от 14.00 часа в изпълнение на Комплексния годишен план ще се проведе първото по рода си езиково състезание за учениците на 52. ОУ  от трети до седми клас.
 
За учениците от трети и четвърти клас то ще бъде само на английски език. 
 
За учениците от пети до седми клас ще бъде двуезично - по английски и по избрания втори чужд език - немски или руски език.
Записването става при учителите по чужди езици до 18.04.2016 г. и участието е напълно безплатно и доброволно.
 
Учредени са следните награди: 
категория трети клас: 1 място - грамота, медал, предметна награда, 2 място: грамота и предметна награда, 3 място: грамота
категория четвърти клас: 1 място - грамота, медал, предметна награда, 2 място - грамота и предметна награда, 3 място: грамота 
категория пети клас английски -немски език: 1 място: грамота, медал, предметна награда, 2 място: грамота и предметна награда, 3 място: грамота
категория пети клас английски - руски език: 1 място: грамота, медал, предметна награда, 2 място: грамота и предметна награда, 3 място: грамота 
категория шести/седми клас англйски -руски език: 1 място: грамота, медал, предметна награда, 2 място: грамота, предметна награда, 3 място - грамота. Награди ще има и и за шестокласниниците и за седмокласниците
 
Наградени ще има във всеки клас и всяка категория в зависимост от броя участници. 
 
Награждаването ще се състои на специална церемемония в началото на месец май, като датата ще бъде допълнително определена!
 
 
От Административното ръководство