Плъстене в училище

07.11.2023 12:52

ПЛЪСТЕНЕ В УЧИЛИЩЕ 

На  07.11.2023 г., в паралелките трети клас гостува госпожа Кацарска – секретар на читалището в Дупница.

Тя запозна учениците със стария български занаят плъстене.

Всички ученици от 3а, 3б и 3в клас и техните учители- г-жа Динкова, г-жа Илиева и г-жа Иванова имаха възможност да творят заедно с ръководителя.

В часовете присъстваха г-жа Маркова - педагогически съветник и г-жа М. Димитрова - директор на 52. ОУ.

Събитието създаде много настроение, забавление и приятни емоции.