ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА 52. ОУ

13.10.2023 12:54

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА 52. ОУ 

 

Днес, 13.10.2023 година, с много вдъхновение и гордост, училищната общност на 52. ОУ „Цанко Церковски“ отбеляза 154 години от рождението на своя патрон Цанко Церковски.

Директорът на училището - г-жа Маргарита Димитрова поздрави всички ученици, учители и служители на 52 ОУ, като им пожела здраве, вдъхновение и сили за преодоляване на трудностите.

Програмата продължи с представяне накратко живота и делото на Цанко Церковски и литературно-музикална програма,подготвена от учениците от 5.В клас, с ръководител г-жа Томова - учител по български език и литература и г-н Дяков - учител по музика.

Тържествено звучаха песните „Хубава си, моя горо“ по стихове на Любен Каравелов  и „Прела баба“ по стихове на Цанко Церковски.

Тържеството по случай патронния празник на 52 ОУ „Цанко Церковски“ завърши с обявяването на 16.10.2023г.(понеделник) за неучебен, но присъствен  ден. На този ден  ще бъдат проведени еднодневни екскурзии с учебна цел до различни краища на България!