Обещано - изпълнено!

02.02.2024 12:47

ОБЕЩАНО - ИЗПЪЛНЕНО! 

Скъпи ученици,

Уважаеми родители и колеги,

Отмина еуфорията на коледните и новогодишните празници и бързо започнаха да се нижат обикновените делници на новата 2024 година. Наред с многото ангажименти, свързани с педагогическата и психологическата дейност, екипът на 52 ОУ "Цанко Церковски" не забравя да се отчете за свършеното пред Вас, скъпи ученици, родители и учители. Беше решено парите, събрани от Коледния благотворителен базар да бъдат разпределени между учениците със специални образователни потребности от нашето училище. Реченото беше сторено и сумата от 5 800 лв. беше разпределена и изпратена по банковите сметки на осем ученици през изминалата седмица. Нека тези пари бъдат в полза за развитието, обучението и рехабилитацията на тези деца. С останалите 1 500 лв. от базара ще бъде закупена и монтирана тенис маса през пролетта в двора на училището.

Говорейки за базара, не можем да не споменем, че вече за втора поредна година първенец  от събрани суми от базарите е 4"б" клас с класен ръководител г-н Младен Айров и след него няма как да не споменем и 2"а" клас с класен ръководител г-жа Венета Янева, както разбира се и всички останали класове с техните класни ръководители, които с огромен ентусиазъм, творчество, желание и радост участват във всички благотворителни инициативи на училището!

Екипът на 52 ОУ "Цанко Церковски" благодари на всички Вас за сторените добри дела!

От Ръководството