НАШИТЕ УЧЕНИЦИ - ПОБЕДИТЕЛИ ВЪВ ФУТБОЛА!

18.10.2023 12:53

НАШИТЕ УЧЕНИЦИ - ПОБЕДИТЕЛИ ВЪВ ФУТБОЛА!

РЪКОВОДСТВОТО НА 52. ОУ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ ПОЗДРАВЯВА

ОТБОРА ПО ФУТБОЛ– МОМЧЕТА 

(Калоян Марков - 7в, Божидар Дамянов - 7в, Антон Даскалов - 7б, Денислав Петров - 7а, Пламен Фердинандов - 7А, Борислав Павлович - 7а, Калоян Георгиев - 6б, Делян Георгиев - 6а, Илия Даскалов - 6а клас)

ТЕХНИЯ ВОДАЧ: Г-Н МОНЕВ 

И ТЕХНИТЕ УЧИТЕЛИ: Г-ЖА КАРАНОВА И Г-Н КУНГАЛОВ

ЗА ПОСТИГНАТИЯ ВИСОК РЕЗУЛТАТ  

ЗАВОЮВАНЕ НА ТРЕТО МЯСТО ПО ФУТБОЛ

В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ 5-7 КЛАС, РАЙОНЕН ЕТАП, 2023/2024Г. НА 18.10.2023 Г.