Нашите момчета - първенци в баскетбола

09.11.2023 12:51

НАШИТЕ МОМЧЕТА - ПЪРВЕНЦИ В БАСКЕТБОЛА 

РЪКОВОДСТВОТО НА 52. ОУ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ ПОЗДРАВЯВА

ОТБОРА ПО БАСКЕТБОЛ – МОМЧЕТА

 В състав: Денислав Петров - 7а, Иван Михайлов - 7а, Максим Манчев - 7а, Николай Гусев - 7а, Никола Пелов  - 7б, Боян Димитов -7в, Денис Сакалдаш -7в, Димитър Банков - 7в клас 

ТЕХНИЯ ВОДАЧ: Г-Н КУНГАЛОВ

И ТЕХНИТЕ УЧИТЕЛИ: Г-ЖА КАРАНОВА И Г-Н МОНЕВ

ЗА ПОСТИГНАТИЯ ВИСОК РЕЗУЛТАТ

ЗАВОЮВАНЕ НА ПЪРВО МЯСТО ПО БАСКЕТБОЛ

В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ 5-7 КЛАС, РАЙОНЕН ЕТАП, 2023/2024Г. НА 09.11.2023