Из дейността на ученическия съвет на 52. ОУ

22.05.2021 11:28

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА 52. ОУ

На 19.02.2021 г. в платформата Google Meet се проведе Общо събрание на Софийски ученически съвет, в което активно участие взе председателят на Ученическия съвет на 52. ОУ - Божидара Иванова от 6 а клас. Божидара беше избрана за секретар на Клуб „Права на учениците“ към Софийски ученически съвет. Поздравяваме Божидара за нейната активност, креативност и отговорност, и за приноса й към утвърждаването на доброто име на нашето училище!

Повече информация за дейността на Софийски ученически парламент може да откриете на адрес: https://sofiaus.wordpress.com/