РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители,

На 04.07.2022 г. (понеделник) от 18,00 часа ще се проведе родителска среща за първи клас по класове.

От Ръководството

 

ВАЖНО ЗА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС 

Уважаеми родители,

Записването на класираните деца за първи клас започва днес, 06.06.2022 г. след 12:00 ч. до 17.06.2022 г. /с изключение на 14.06. и 16.06.2022 г., дни на провеждане на НВО 7 и 10 клас/ от 08:30 до 17:00 часа.

Наредбата за прием на деца в първи клас е публикувана на следния линк:

https://sofia.obshtini.bg/doc/4824374

Моля да имате предвид следното:

I.

ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - за първа, втора, трета и четвърта групи

т. 9.1.

Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/ кандидатури) в Системата.

За деца с ЕГН –удостоверен служебно.
За деца без ЕГН -Документ, доказващ
адресната регистрация,
издаден от службите за административен контрол на чужденците към
Министерството на вътрешните работи.

Първа група - деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес.

т. 9.2.

Втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/ кандидатури) в Системата.

т. 9.3.

Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/ кандидатури) в Системата.

 

т. 9.4.

Четвърта група - деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/ кандидатури) в Системата.

 

 

 

II.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

т. 9.5.

Дете с трайни увреждания - с определени 50 и над 50 % вид и степен на увреждане - 6 т.

Удостоверен служебно.

т. 9.6.

Дете с един или двама починали родители - 6 т.

Удостоверен служебно.

т. 9.7.

Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в същото училище - 4 т.

Удостоверен служебно.

т. 9.8.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище - 4 т.

Удостоверен служебно.

т. 9.9.

Дете от семейство с повече от две деца - 5 т.

Удостоверен служебно.

т. 9.10.

Деца-близнаци - 5 т.

Удостоверен служебно.

Ползва се само един от допълнителните критерии по т. 9.9. и т. 9.10.

т. 9.11.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство - 3 т.

Заповед за настаняване.

Дете, настанено в семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето - 3 т.

Заповед за настаняване.

Дете с един неизвестен родител - 3 т.

Удостоверен служебно.

Осиновено дете - 3 т.

Съдебно удостоверение.

т. 9.12

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището - 5 т.
/Прилага се за деца от четвърта група от водещия критерий след изчерпване на възможностите за прием на деца от първа, втора и трета група/.

За деца с ЕГН -
Удостоверен служебно.
За деца без ЕГН - Документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.

 

 

За критериите, които са удостоверени служебно, не е необходимо да представяте документи.

Записаните първокласници ще се отразяват  отразят в ИСОДЗ и ПГУ в същия ден.

При подаване на заявление за отписване, същото ще се отрази веднага в ИСОДЗ и ПГУ.

 

 

 

ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР В 52. ОУ 

Уважаеми родители, ученици и колеги,
 
На проведения на 21.04. Великденски базар беше събрана сумата от 7125 лв (седем
хиляди сто двадесет и пет лв).
По инициатива на Ученическия съвет на 52 ОУ събраните средства ще отидат в помощ
на Никола Манев, на 9 години, за операция и лечение на тежко заболяване. Детето е
родственик на наш ученик.
За пореден път показахме, че сме една общност, че сме изпълнени с доброта и желание
за помощ и подкрепа!
 
От Ръководството
Уважаеми родители, ученици и колеги,
 
На проведения на 21.04.2022 година великденски базар беше събрана сумата от 7125 лв (седем хиляди сто двадесет и пет лв).
По инициатива на Ученическия съвет на 52 ОУ събраните средства ще отидат в помощ на Никола Манев, на 9 години, за операция и лечение на тежко заболяване. Детето е родственик на наш ученик.
За пореден път показахме, че сме една общност, че сме изпълнени с доброта и желание
за помощ и подкрепа!
 
 
 
 
От Ръководството

ВАЖНО ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС, УЧЕБНА 2022–2023 ГОДИНА 

 
Уважаеми родители, 

Столична община публикува графика за прием на първокласници в София за учебната 2022 / 2023 година.

Свободните места ще бъдат обявени на 26 април 2022 г. Профилите и кандидатурите на децата могат да бъдат актуализирани от родителите от тази дата до 18,00 часа на 5 юни, когато системата ще бъде заключена.

Първото класиране ще излезе на 6 юни, след 12,00 часа. Веднага след това започва записването на децата, което ще продължи до 17 юни, 17,00 часа.

Второто класиране излиза на 20 юни, а третото - на 27 юни. Сроковете за записване за тези класирания са съответно 24 юни и 1 юли. Ще има и 4-то класиране - на 4 юли със срок за записване до 6 юли.

И тази година класирането и подаването на документи ще се извърши електронно, чрез системата ИСОДЗ.

 
 

За подготвителна група!

Уважаеми родители,

На 7 април 2022 г. от 09,00 до 14,00 часа обявяваме „Ден на отворени врати“ за родителите на децата, които ще кандидатстват в подготвителната група към 52 ОУ „Цанко Церковски“ за учебната 2022/2023 г.

От Pъководството

ПИПИ ДЪЛГОТО ЧОРАПЧЕ В УЧИЛИЩЕ

Учениците от „Клуб на книгата“ при  52 ОУ „Цанко Церковски“ с ръководител г-жа Йоланта Маркова представиха спектакъл по романа на Астрид Линдгрен „Пипи Дългото чорапче“ пред учениците от 1 б клас. Инициативата беше пролетен поздрав по случай Международния ден на жената 8-ми март. Усмивките и доброто настроение бяха неразделна част от събитието.

ЕЛЕКТРОННИ КУПОНИ ЗА СТОЛОВОТО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НАСТОЙНИЦИ И УЧЕНИЦИ,

 

Бихме искали да Ви информираме, че 52 ОУ „Цанко Церковски“ се присъединява към уеб-портала Smartercard.bg за зареждане на електронни купони за столово хранене на учениците!

Порталът ще улесни в голяма степен ползващите го родители и ученици в цялостното управление на процеса по заявяване и управление на здравословното училищно хранене.

Чрез портала родителите и настойниците ще могат:

  • да поръчват училищния обяд на децата си по интернет;
  • да заплащат онлайн чрез дебитна/кредитна карта обяда и заявените услуги с помощта на онлайн платежна система;
  •  да управляват електронните дневни купони за учениците в случай на отсъствие на детето, като да ги отказват или пренасочват купона в рамките на деня;
  • ще имат възможност в онлайн режим да проследяват дали детето е получило обяда си, да имат пълна статистика за направените и заплатени месечни поръчки;

Въпрос: Как става всичко по-горе изброено?

Отговор: Може да научите, като разгледате нашето кратко ръководство на адрес: https://smartercard.bg

 

Цената за поддръжка и обработка на профила на родителя или настойника, и данните на ученика в електронната платформа Smartercard.bg е 3.60 лв. на месец/дете. Сумата се заплаща от родителите, които ще се регистрират и ще ползват on-line платформата на период - месец, учебен срок или учебна година.

 

Също така, родители, бихме искали да знаете, че:

  • Ако системата не Ви позволява да закупите купони, то трябва първо да заплатите абонамента за месеца;
  • Ако имате купони за възстановяване, можете да ги използвате преди да  закупите  нови  такива;
  • Можете да закупите или откажете купони до 22:00 на предишния  ден;
     Неизползвани купони, които не са отказани по надлежния ред, не се възстановяват;
  • Ако имате затруднения с плащането на Вашите поръчки, моля опитайте с друг браузър или се обърнете към банката издател на Вашата      карта;

Със своята надеждност, СИСТЕМАТА е съобразена с всички изисквания за сигурност и работа с лични данни.

 

Новини

Родителска среща за ПГ и 1 клас

05.07.2015 11:56
Припомняме, че първата родителска среща по класове за първи клас и подготвителните групи ще се проведе на 9 септември от 18.00 часа.