ПРЕДУЧИЛИЩНИ ГРУПИ 

 

В 52 ОУ се предлага обучение в предучилищна група за 6-годишни деца.

Обучението е както следва:

  • Целодневна форма на обучение от 8,00 до 18,00 часа.

Следобедните занимания са дейности по интереси.

За децата се грижат високо квалифицирани педагози с опит в работата с деца от предучилищна възраст и помощник-възпитател, подпомагащ работата на учителите. Материалната база е обновена изцяло и отговаря на санитарно-хигиенните изисквания за отглеждане на деца в предучилищна възраст. Санитарните възли са адаптирани за възрастта на децата. Стаята за обучение е на втория етаж. На разположение на децата са и физкултурен салон и площадка за игра, даващи възможност за учене и игра.